Türkiye İstatistik Kurumu ”Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları”nı açıkladı.

Türkiye’nin nüfusu, 2019’da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişi olurken, yıllık nüfus artışı binde 13,9’a gerilemiş.

Buna göre, 2018 yılında 82 milyon 3 bin 882 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak geçen yıl 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaşmış. Vsvs… Rakamlarla konuşmayacağım.. 🙂

Sizce nüfus nasıl bu kadar hızlı arttı?

Sizce Türkiye’de nüfusun bu kadar artması nasıl sonuçlar doğurur?

★★★

Bir ülkenin ekonomik ve politik yapısını yakından ilgilendiren nüfusta, son yıllarda görülen hızlı artışlar dikkat çekmektedir. Bu artışın ortaya çıkardığı sosyal, ekonomik ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomistler gelecekte büyük kıtlıkların olacağını ve insanlığı tehdit eden bir tehlike haline geleceğini ileri sürmektedir. Nüfusun giderek artması, insan ihtiyaçlarının karşılanmasını güçleştirmekte, yetersiz beslenme ve açlık sorunları doğurmaktadır. Nüfus artışı milli geliri, istihdamı, gıda maddeleri tüketimini, eğitim ve sağlık harcamalarını ve konut ihtiyacı gibi konuları doğrudan ilgilendirmekte ve bu konunun üzerinde durulmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Bütün canlıların ortak özelliklerinden birisi de üreyebilmeleridir. İnsan, canlıların en az üreyenlerinden birisi olmasına rağmen, dünya nüfus artışı günümüzün önemli sorunlarından biridir. Genellikle sanayileşmiş ülkelerde nüfus artışı az, geri kalmış ülkelerde fazla. Bir ülkede nüfus artış hızı ne kadar yüksek olursa kalkınma hızı o derece azalır. Nüfus artış hızının sorun haline gelmesi, o ülke insanlarının temel ihtiyaçlarının karşılanamaması ile ortaya çıkıyor.

★★★

NÜFUS ARTIŞININ GETİRDİĞİ SORUNLAR

– Tüketici durumda olan çocuk yaştaki nüfusu ve tüketimi artırır.

– Artan nüfusu beslemek için toprağın aşırı kullanılması toprak erozyonunu hızlandırır. Çeşitli çevre sorunları ortaya çıkar.

– Ekonomik bağımlılık oranı yükselir.

– Kırsal kesimden kentlere doğru olan göçler yoğunluk kazanır.

– Kırsal alanlarda ve kentlerde işsizlik ve geçim sıkıntısı başlar.

– Çarpık kentleşme görülür.

Yani ülkemizde zaten işsizlik var biliyorsunuz. Nüfusun artması demek Türkiye’de çoğu alanın ve şartların azalması demek. Bu konuda bazı ülkelerin nüfus planlaması mevcut. Ancak ülkemizde bu gibi bir durum söz konusu olmayacak daha çok diğer ülkelerden göç alacağız belli ki..

AA’nın haberine göre; “Kurs, turizm, bilimsel araştırma gibi nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.”

Türkiye vatandaşı sokaklarda aç, susuz kalıyor onlara maaş bağlamazken, diğer ülkelerden gelen göçebe insanlara maaş bağlıyoruz ama… Ne denebilir ki?!

(Visited 42 times, 1 visits today)

YORUM YAP